ALMINDELIG
FØRSTEHJÆLP

og salg af hjertestarter

LÆR HVORDAN DU REDDER LIV

Efter endt kursus kan du håndtere en bevidstløs person med eller uden vejrtrækning.
Ved kursets afslutning kan du udøve hjertemassage med kunstigt åndedræt (HLR til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter!
Du vil ligeledes kunne håndtere fremmedlegemer i luftvejene, og hermed sikre de vigtige af disse.

VARIGHED

4 timer.

MÅLGRUPPE

Alle kan deltage, og der kræves ingen forudsætninger.

KURSUSSTED

Kurset afvikles lokalt i Jeres virksomhed/organistation, på de datoer og tidspunkter som aftales og efterfølgende bekræftes.

UNDERVISERNE

Alle underviserne hos Firma Førstehjælp er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd og/eller Beredskabsstyrelsen.
Underviserne er alle aktive i det danske redningsberedskab, og har mange års erfaring fra brand- og ambulancetjeneste.

SKRÆDDERSYEDE FORLØB

Alle kurser kan tilpasses, så de matcher Jeres ønsker og behov.

VANTE RAMMER

Få kurserne direkte på arbejdspladsen, så læringen foregår i trykke omgivelser.

GLADE KOLLEGER

Mærk en tydelig forskel i stemningen, og vær en aktiv del af glade medarbejdere.

BEVIS

Der genereres et elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse, for 100% deltagelse (4 timer).
Beviset er godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

PRIS

Kr. 4.990 eksklusiv moms pr. hold ved maksimalt 16 kursister.

KURSETS INDHOLD

Overlevelseskæden

Bevidsthedstilstand

ABC-metoden

Fremmedlegemer i halsen

Stabilt sideleje

Basal genoplivning

Brug af hjertestarter (AED)

ALTERNATIVE KURSER

KØB EN HJERTESTARTER

Firma Førstehjælp tilbyder dig og din virksomhed en hjertestarter, der udførligt guider gennem alle trin, hvis et hjertestop sker, og som desuden

Hjertestarteren giver dig brugbar feedback på den livsvigtige Hjerte-Lunge Redning (HLR), som skal supplere hjertestarterens brug inden for de første kostbare minutter efter hjertestoppet er indtruffet.

Ved at supplere med en hjertestarter får patienten optimale vilkår og muligheder for overlevelse, og dermed stiger mulighederne for et liv uden varige mén.

Lifeline VIEW AED

Lifeline View guider dig med en stor farveskærm. Denne hjertestarter viser dig med billede og lyd hvordan det skal gøres, og hjælper dig sikkert igennem hele processen.

Kr. 12.900 ex. moms

KONTAKT